Confispor, Gabinete Técnico de Estudos Económicos e de Contabilidade, lda